Merroir kommer från ordet "mer", som betyder hav. Merroir uttrycker olika karaktäristiska värden kopplade till hur havet påverkar smaken hos det som lever av och i havet, såsom fisk och växter.

Utvecklingen av merroir är ett initiativ från Norges sjømatråd i samarbete med white guide. Förutom den fortsatta utvecklingen av vokabuläret för hur sjömat smakar, innefattar samarbetet white guide merroir award som premierar krogar för nyskapande arbete med sjömat med merroir som utgångspunkt.

Läs mer på norskfisk.se/merroir